ساخت

ایجاد در 28 اسفند 1392
  انجام پروژه های  نیمه هادی، نانو الکترونیک و میکرو الکترونیک با نرم افزار Silvaco TCAD (سیلواکو)  تمام ادوات الکترونیکی نوری و غیر نوری به صورت دو بعدی و سه بعدی با انواع مدلهای ...
Tags:
Show other tags
ایجاد در 28 اسفند 1392
...   65nm  45nm  32nm   22nm  20nm  16nm   14nm  10nm  7nm   کلیه مدارات آنالوگ و دیجیتال   از طراحی تا ساخت   لی اوت ...