دیجیتال

ایجاد در 06 اسفند 1392
عمده فعالیتهای ما عبارتند از: طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر AVR طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر 8051 طراحی مدارهای مبتنی بر میکرو کنترلر PIC ...
Tags:
Show other tags
ایجاد در 28 اسفند 1392
  انجام پروژه های  نیمه هادی، نانو الکترونیک و میکرو الکترونیک با نرم افزار Silvaco TCAD (سیلواکو)  تمام ادوات الکترونیکی نوری و غیر نوری به صورت دو بعدی و سه بعدی با انواع مدلهای ...
Tags:
Show other tags
ایجاد در 28 اسفند 1392
... and Demodulation(FSK, QAM,PSK, QPSK) Radar system Pulse Radar CW Radar Doppler Radar Satellite system .... انجام پروژه های طراحی و شبیه سازی فیلترهای آنالوگ و دیجیتال انجام پروژه های طراحی و شبیه ...
ایجاد در 28 اسفند 1392
... مدارهای سیگنال مختلط است. این زبان به طور همزمان هر دو ویژگی پیوستگی در زمان و رویداد محور معناشناسی مدل سازی را پشتیبانی می‌کند لذا برای استفاده از مدارات آنالوگ، دیجیتال و مخلوط آنالوگ و دیجیتال ...
ایجاد در 28 اسفند 1392
...   65nm  45nm  32nm   22nm  20nm  16nm   14nm  10nm  7nm   کلیه مدارات آنالوگ و دیجیتال   از طراحی تا ساخت   لی اوت ...
ایجاد در 29 اسفند 1392
انجام پروژه های HSPICE HSPICE یک نرم افزار صنعتی برای شبیه سازی دقیق با ارائه الگوریتم های مختلف آنالیز می باشد . HSpice کاربرد گسترده ای در سیگنال های RF ، طراحی IC و مدارهای مجتمع ، سلول های حافظه ...
ایجاد در 04 فروردين 1393
Book Description Adobe's Stage3D (Molehill) is a set of 3D APIs that has brought 3D to the Flash platform. Being a completely new technology, there were almost no resources to get you acquainted with ...
کتاب بینایی کامپیوتر با رزبری پای تالیف و ترجمه: مهندس امیر باغی رهین- مهندس وحید باغی رهین رزبری پای به عنوان یک کامپیوتر تک بردی کم هزینه با قصد ترویج آموزش علوم کامپیوتر در مدارس توسعه داده شده ...
 
Tags:
Show other tags
 
Tags:
Show other tags