تعیین سایز کابلها

ایجاد در 28 اسفند 1392
 پروژه های مدارات فرکانس بالا   شبیه سازی با نرم افزار AWR شبیه سازی مقالات و مدارات منتخب شما  شبیه سازی مقالات  تا 2017 امکان شبیه سازی مقالات منتخب شما هم وجود دارد. ...
ایجاد در 04 فروردين 1393
Book Description This book will take you through clear well-formed and comprehensive recipes, through the most essential and useful Flash multimedia tools for Wordpress available today including plugins ...
ایجاد در 04 فروردين 1393
Book Description Adobe's Stage3D (Molehill) is a set of 3D APIs that has brought 3D to the Flash platform. Being a completely new technology, there were almost no resources to get you acquainted with ...
ایجاد در 09 تیر 1393
... مدارهای تک خطی تابلوهای اصلی و فرعی، طراحی مدارهای کنترل، طراحی سیستم برق اضطراری (Auto Start) و تهیه Logic Diagram می باشد. محاسبات کابل که شامل تعیین سایز کابلها ، تعیین متراژ کابلها ،نقشه آرایش کابلها ...
 
Tags:
Show other tags