computer vision with raspberry pi

 مجموعه کدهای  استفاده شده در داخل کتاب "بینایی کامپیوتر با رزبری پای" برای استفاده بهینه عزیزانی که کتاب را تهیه نموده اند بصورت فصل بندی شده آماده دانلود می باشد. میتوانید از لینک زیر کل کدها را دانلود نمایید.

 رمز فایل، شابک کتاب می باشد.

download

از لینک زیر میتوانید بخش هایی از کتاب را دانلود کرده و مطالعه نمایید. 

download